29364656                                                 
Tehniskais kanalizācijas dienests 00-24

Avārijas likvidēšana pēc izsaukuma visu diennakti

Laika gaitā cauruļvadi aizsērē, aizsprostojas, saplaisā vai iebrūk, kā rezultātā rodas gan sadzīviskas, gan ekoloģiskas problēmas. Lai atvieglotu bojājumu diagnostiku un remontdarbus to novēršanā, piedāvājam būtiski atšķirīgu problēmas risinājumu, neatrokot, neatsedzot un nedemontējot bojātos posmus.


Avārijas dienesta izsaukšana 29364656